Zaproszenie


© 2017 Hanna Kuik

Witamy na stronie drużynowego konkursu Koala.

Aktualne informacje są zamieszczane tutaj.

Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego i matematyki dyskretnej. Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
– klasy 7 szkół podstawowych oraz oddziały gimnazjalne różnych szkół Wielkopolski,
– szkoły ponadgimnazjalne Wielkopolski.

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.