Wyniki I etapu

Wyniki I etapu konkursu Koala znajdują w dwóch tabelach: osobno dla edycji gimnazjalnej i edycji ponadgimnazjalnej. Gratulujemy najlepszym!
Do II etapu konkursu zostały zakwalifikowane drużyny, które zdobyły co najmniej 6 pkt. (w przypadku gimnazjum) i te, które zdobyły co najmniej 7 pkt. (w przypadku szkół ponadgimnazjalnych). Serdecznie zapraszamy 14 marca do Poznania na zawody II etapu. Szczegółowy zasady i harmonogram wkrótce.

Odpowiedzi do zadań (wpisane po zakończeniu rozwiązywania zadań do formularza) były sprawdzane kilkakrotnie komórka po komórce. Sprawdzenie automatyczne nie było możliwe ze względu na pewną dowolność zapisu odpowiedzi.

Nauczyciele-opiekunowie otrzymali informację o poprawnych odpowiedziach do zadań oraz rekordy (wiersze) z bazy danych, z odpowiedziami drużyn ze szkoły.
Prosimy porównać odpowiedzi swych drużyn z poprawnymi odpowiedziami do zadań. W przypadku wykrycia pomyłki prosimy zgłaszać potrzebę weryfikacji wyników, pisząc na adres koala@vlo.poznan.pl lub vlo@vlo.poznan.pl.

Poniżej znajduje się zestawienie statystyczne trudności zadań.

Nazwa zadania Wskaźnik łatwości zadania (rzeczywisty) Wskaźnik łatwości zadania (deklarowany przez drużyny)
1. Parity (1. Parität) 0,37 0,58
2. Koszule 0,85 0,49
3. Agenci wywiadu 0,08 0,52
4. Teleturniej 2 0,77 0,51
5. Kryterium Koali 0,98 0,49
6. Prom kosmiczny 0,53 0,56
7. Pręty uranowe 0,45 0,60
8. Opłaty drogowe 0,79 0,49
9. Gra planszowa 0,65 0,54
10. Odcinek na ekranie 0,47 0,79

Przyjmując nazewnictwo prof. Niemierki można uznać, że:
1. Zadanie bardzo łatwe to: 5. (Kryterium Koali)
2. Zadania łatwe to: 2. (Koszule), 4. (Teleturniej) oraz 8. (Opłaty drogowe)
3. Zadania umiarkowanie trudne to: 6. (Prom kosmiczny) i 9. (Gra planszowa)
4. Zadania trudne to: 1. Parity, 7. (Pręty uranowe), 10. (Odcinek na ekranie)
5. Zadanie bardzo trudne to: 3. (Agenci wywiadu)

Można dostrzec dużą rozbieżność między deklaracjami drużyn nt. trudności zadań a rzeczywistymi wynikami.
Trudno sprawdzić, czy młodzież pisała prawdę w ankiecie:-)