Zadania z I etapu (II edycja)

5 lutego 2015 r. odbyły się zawody I etapu drugiej edycji konkursu Koala. Uczestniczyło w nich 60 drużyn.

Zadania z I etapu konkursu z roku 2015 znajdują się tutaj.

Odpowiedzi do zadań są podane w drugiej kolumnie poniższej tabeli:

Zadanie Odpowiedź
1.
D2
2.
15
3.
8
4.
25
5.
5, 7, 13, 30, 60
6.
10
7.
12, 34, 56, 78
8.
11
9.
3
10.
S5