Historia i motywacja

Opis

Konkurs Koala jest organizowany przez V Liceum Ogólnokształcące im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu od roku szkolnego 2013/2014.

Nazwa konkursu to skrót wyrażenia
Kombinatoryka, algorytmika i logika.
Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego oraz matematyki współczesnej (dyskretnej).
Jedną z inspiracji do zorganizowania konkursu był australijski konkurs informatyczny, organizowany od 2005 roku przez Australian Mathematics Trust.

Do udziału w konkursie zapraszamy młodzież, która:
– lubi posługiwać się logiką, rozumianą jako sztuka efektywnego rozumowania,
– jest ciekawa tego, jaki wpływ ma matematyka na świat informatyki (*),
– lubi pracować w zespole nad rozwiązaniem niebanalnych zadań.

(*) Konkurs nie jest konkursem programistycznym. Udział w konkursie nie wymaga umiejętności programowania.

Konkurs składa się trzech etapów.
Ma postać rywalizacji drużynowej (drużyna składa się z trzech lub czterech osób).