Zadania z I etapu

I etap III edycji konkursu miał postać ligi zadaniowej trwającej trzy tygodnie (od 23 lutego do 15 marca 2016 r.). Uczestniczyło w nim ponad 90 drużyn.

Zadania znajdują się tutaj.

Odpowiedzi do zadań są podane w drugiej kolumnie poniższej tabeli:

Zadanie Odpowiedź
1.
37
2.
17
3.
ALAOLAJOLAMARIAIRMAASIA
4.
55 252
5.
CZBCBNBBN
6.
B
7.
618, 753, 294
8.
14
9.
51
10.
610
11.
11
12.
9*10^22 = 90 000 000 000 000 000 000 000
13.
1, 3, 5, ..., 97, 99, 100, 98, 96, ..., 4, 2
14.
30 cm, 30 cm, 180 cm
15.
70, 9