Zestaw zadań I etapu

Zestaw zadań można pobrać stąd.
Tutaj znajduje się załącznik (rysunek do zadania 15).

--
Dziękujemy jednej z drużyn za zwrócenie uwagi na możliwość niejednoznaczności sformułowania: znakowi * odpowiada dowolny ciąg liter, być może pustych w zadaniu pt. Wyszukiwarka.
Autor zadania miał na myśli to, że użycie tzw. wieloznacznika * dopuszcza przypadek braku litery w ogóle (ciąg pusty). Taka interpretacja wynika z przykładu zamieszczonego w treści zadania.
Sformułowanie o znakach (literach) pustych nie było, być może, zbyt precyzyjne. Przepraszamy.
--

Poniżej poprawne odpowiedzi do zadań 1-15:

1 2 a 3 4 5 6 7 8 9 10
9 217 180 147 132 3, 4, 8 i 13 7 32, 33 00111 7/8 5 6 1428b

a Przy założeniu, że * zastępujemy wyłącznie literami lub * jest ciągiem (łańcuchem) pustym.
b Niezależnie od wersji zadania, tj. dla wersji, w której uwzględnia się grosze, odpowiedź to 1428 zł 00 gr.

11 12 13 14 15
5120 148 lub 176c 171 700 290 240

c W zależności od interpretacji tekstu zadania.